ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ SAMSUNG

Αναλαμβάνουμε την ανάκτηση δεδομένων από κάθε τύπο

αποθηκευτικού μέσου

Η εταιρία Datalabs παρέχει υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων για όλο το φάσμα των λειτουργικών συστημάτων και σκληρών δίσκων SAMSUNG συμπεριλαμβανομένων IDESATASCSI και SAS και όλων των μοντέλων φορητών και προσωπικών υπολογιστών.

Ανάκτηση δεδομένων από κάθε σκληρό δίσκο:

Ανάκτηση δεδομένων από λειτουργικά συστήματα όπως:

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δίσκοι για laptop και desktop της Samsung είναι τα Bad Sectors, βλάβες στο firmware αλλά μηχανικές αστοχίες.

Ο δίσκος διαβάζει και γράφει δεδομένα σε επιφάνειες που ονομάζονται platters και βρίσκονται μέσα στον σκληρό. Ανάλογα με την χωρητικότητα κάθε δίσκου, ο αριθμός αυτών των επιφανειών ποικίλλει. Συνήθως όσο μεγαλύτερη είναι η χωρητικότητα, τόσα περισσότερες και οι επιφάνειες που γράφονται τα δεδομένα. Συχνά οι επιφάνειες αυτές, λόγω χρήσεις παρουσιάζουν κάποιες προβληματικές περιοχές. Όταν ένα τέτοιο τμήμα (sector) του δίσκου φθείρεται τότες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Αν τα τμήματα αυτά του δίσκου είναι πολλά, και ανάλογα με το σημείο όπου βρίσκονται, μπορεί να εμποδίσουν την πρόσβασή σας στο δίσκο αλλά και τον ίδιο τον υπολογιστή να ξεκινήσει να λειτουργεί.

Οι σκληροί δίσκοι της Samsung, πάνω στην επιφάνεια των δεδομένων δεν αποθηκεύουν μόνο δεδομένα του χρήστη αλλά και δεδομένα που ορίζουν την λειτουργικότητα του δίσκου. Όταν λοιπόν αυτά καταστρέφονται, έχετε περιορισμένη ή και καθόλου πρόσβασή στα δεδομένα σας.Για να μπορέσει ο δίσκος να είναι και πάλι λειτουργικός θα πρέπει η βλάβη αυτή να επισκευαστεί συνήθως με εξειδικευμένα μηχανήματα ανάκτησης δεδομένων.

Άλλες φορές, κάποιο μηχανικό πρόβλημα μπορεί να σας ευθύνεται για την αδυναμία σας να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας. Τα κινούμενα μέρη του δίσκου που δημιουργούν συνήθως προβλήματα είναι τα platters αλλά και οι κεφαλές. Αν ένα από τα δύο είναι κατεστραμμένο απαιτούνται ειδικές διαδικασίες για την αποκατάσταση της ζημιάς, ώστε ο δίσκος να έρθει σε λειτουργική κατάσταση ώστε να γίνει η ανάκτηση των δεδομένων. Αν η βλάβη στα platter είναι εκτεταμμένη είναι πιθανό τα δεδομένα να είναι μη ανακτήσιμα.

Τα ευρέως διαθέσιμα προγράμματα και υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων μπορούν να διαγράψουν/καταστρέψουν τα αρχεία και να δημιουργήσουν δυσκολίες στην ανάκτηση των δεδομένων σας
Χρειάζεστε βοήθεια;

Είμαστε εδώ για να σας λύσουμε όλες τις απορίες....

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ