ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναλαμβάνουμε την ανάκτηση δεδομένων από κάθε τύπο

αποθηκευτικού μέσου

Κόστος ανάκτησης δεδομένων από αποθηκευτικά μέσα


Γνωρίζοντας ότι τo κόστος ανάκτησης δεδομένων δεν είναι συγκεκριμένο σε όλες τις περιπτώσεις καθώς εξαρτάται από παραμέτρους όπως ο τύπος του αποθηκευτικού μέσου και η βλάβη την οποία έχει υποστεί στην εταιρεία Datalabs Data Recovery, πραγματοποιούμε δωρεάν διαγνωστικό έλεγχο.

Παρακάτω θα βρείτε τον αναλυτικό τιμοκατάλογο των υπηρεσιών μας.


Σκληροί Δίσκοι


 • Ανάκτηση από Διαγραφή Δεδομένων
 • 50 – 150
 • Έως 3TB
 • Ανεξαρτήτως κατασκευάστριας εταιρείας
 • Για δίσκους άνω των 3TB η τιμή διαμορφώνεται μετά την ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου
 • Ανάκτηση από λογική βλάβη
 • 150 – 300
 • Έως 3TB
 • Ανεξαρτήτως κατασκευάστριας εταιρείας
 • Για δίσκους άνω των 3TB η τιμή διαμορφώνεται μετά την ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου
 • Ανάκτηση από μηχανική βλάβη
 • 300 – 500
 • Έως 3TB
 • Ανεξαρτήτως κατασκευάστριας εταιρείας
 • Για δίσκους άνω των 3TB η τιμή διαμορφώνεται μετά την ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου

Solid State Drive (SSD)


 • Ανάκτηση από Διαγραφή Δεδομένων
 • 80 – 150
 • Ανεξαρτήτως κατασκευάστριας εταιρείας
 • Ανεξαρτήτως χωρητικότητας
 • Ανάκτηση από λογική βλάβη
 • 150 – 400
 • Ανεξαρτήτως κατασκευάστριας εταιρείας
 • Ανεξαρτήτως χωρητικότητας
 • Ανάκτηση που απαιτεί αποκόλληση ολοκληρωμένων
 • 400 – 2000
 • Ανεξαρτήτως κατασκευάστριας εταιρείας
 • Ανεξαρτήτως χωρητικότητας

USB Stick / Κάρτες Μνήμης


 • Ανάκτηση από Διαγραφή Δεδομένων
 • 80 – 150
 • Έως 32GB
 • Ανεξαρτήτως κατασκευάστριας εταιρείας
 • Για συσκευές άνω των 32GB η τιμή διαμορφώνεται μετά την ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου
 • Ανάκτηση από λογική βλάβη
 • 100 – 200
 • Έως 32GB
 • Ανεξαρτήτως κατασκευάστριας εταιρείας
 • Για συσκευές άνω των 32GB η τιμή διαμορφώνεται μετά την ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου
 • Ανάκτηση που απαιτεί αποκόλληση ολοκληρωμένων
 • 150 – 250
 • Έως 32GB
 • Ανεξαρτήτως κατασκευάστριας εταιρείας
 • Για συσκευές άνω των 32GB η τιμή διαμορφώνεται μετά την ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου

RAID / Server


 • Ανάκτηση Δεδομένων
 • Κ / Σ
 • Το κόστος της ανάκτησης δεδομένων από συστοιχία raid, διαμορφώνεται μετά την ολοκλήρωση του αρχικού ελέγχου

Κινητά / Tablet


 • Ανάκτηση από Διαγραφή Δεδομένων
 • 80 – 150
 • Έως 32GB
 • Ανεξαρτήτως κατασκευάστριας εταιρείας
 • Για συσκευές άνω των 32GB η τιμή διαμορφώνεται μετά την ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου
 • Ανάκτηση από λογική βλάβη
 • 100 – 200
 • Έως 32GB
 • Ανεξαρτήτως κατασκευάστριας εταιρείας
 • Για συσκευές άνω των 32GB η τιμή διαμορφώνεται μετά την ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου
 • Ανάκτηση που απαιτεί αποκόλληση ολοκληρωμένων
 • 150 – 250
 • Έως 32GB
 • Ανεξαρτήτως κατασκευάστριας εταιρείας
 • Για συσκευές άνω των 32GB η τιμή διαμορφώνεται μετά την ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου

Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Το κόστος ανάκτησης δεδομένων, είναι ανεξάρτητο από τον όγκο των αρχείων που θα ανακτηθούν.

Οι τιμές ενδέχεται να διαφοροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου.

Σε περίπτωση που το αποθηκευτικό μέσο έχει προηγουμένως ανοιχτεί τότε οι τιμές ενδέχεται να είναι σημαντικά αυξημένες.