Κόστος Ανάκτησης Δεδομένων

Γνωρίζοντας ότι τo κόστος ανάκτησης δεδομένων δεν είναι συγκεκριμένο σε όλες τις περιπτώσεις καθώς εξαρτάται από παραμέτρους όπως ο τύπος του αποθηκευτικού μέσου και η βλάβη την οποία έχει υποστεί στην εταιρεία Datalabs Data Recovery, πραγματοποιούμε δωρεάν διαγνωστικό έλεγχο.

Παρακάτω θα βρείτε τον αναλυτικό τιμοκατάλογο των υπηρεσιών μας.

Ανάκτηση δεδομένων Σκληρού Δίσκου Κόστος

Σκληροί Δίσκοι