Η απώλεια δεδομένων στον υπολογιστή είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο που έχει συμβεί σε όλους κάποια στιγμή στη ζωή τους. Ευτυχώς για όλους, όμως, υπάρχει η δυνατότητα της ανάκτησης των αρχείων, αν αναλάβουν το σκληρό δίσκο εξειδικευμένοι τεχνικοί που ξέρουν ακριβώς τι να κάνουν, ώστε να πετύχουν την επαναφορά αρχείων. Το πρόβλημα, βέβαια, είναι ότι η ανάκτηση δεδομένων που έχουν χαθεί είναι μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, η οποία απαιτεί γνώσεις, υπομονή και εμπειρία, αλλά και πάλι τα ποσοστά επιτυχίας της δεν είναι προβλέψιμα με βεβαιότητα. Ένας παράγοντας που μειώνει τις πιθανότητες επιτυχίας της ανάκτησης αρχείων είναι η συμπεριφορά του χρήστη πριν και μετά το γεγονός που προκάλεσε την απώλεια δεδομένων. Ας δούμε παρακάτω ποια είναι τα λάθη που πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγετε.

Δεν χρησιμοποιείτε εφεδρικά συστήματα παροχής ενέργειας

Μια συχνή περίπτωση απώλειας δεδομένων είναι η ξαφνική πτώση τάσης ή διακοπή ρεύματος. Αν τη στιγμή που ο σκληρός δίσκος δουλεύει για να αποθηκεύσει κάποια αρχεία πέσει το ρεύμα, είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθούν διάφορα προβλήματα στο hardware και το software, τα οποία θα έχουν ως συνέπεια την απώλεια δεδομένων. Γι’ αυτό το λόγο, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε εφεδρικά συστήματα παροχής ενέργειας UPS, αν έχετε desktop υπολογιστή, ώστε να περιοριστεί η ζημιά.

Δεν χρησιμοποιείτε antivirus

Η μόλυνση του υπολογιστή σας από ιούς είναι αρκετά πιθανή στα Windows. Οι ιοί μπορεί να προκαλέσουν διάφορες δυσάρεστες καταστάσεις, όπως να θέσουν υπό τον έλεγχό τους κάποια αρχεία σας ή ακόμα και να τα διαγράψουν για πάντα. Η επιτυχία της ανάκτησης αρχείων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τύπο του ιού και την έκταση της μόλυνσης, οπότε ένα ισχυρό antivirus πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό.

Δεν προσέχετε τον υπολογιστή σας

Όπως κάθε ευαίσθητη ηλεκτρονική συσκευή, ο υπολογιστής χρειάζεται προσοχή, για να μην παρουσιάσει βλάβη ο σκληρός δίσκος. Αν η βλάβη αυτή οφείλεται σε κάποια δυσλειτουργία του συστήματος, τότε τα αρχεία σας θα εξακολουθούν να υπάρχουν, απλώς δεν θα είναι προσβάσιμα, οπότε το data recovery είναι πιο εύκολο. Δυσκολότερα είναι τα πράγματα, αν η βλάβη έχει να κάνει με το hardware, κάτι που μπορεί να συμβεί λόγω πτώσης, φυσικής φθοράς, υπερθέρμανσης ή υγρασίας στον υπολογιστή. Τότε, είναι δυστυχώς πιθανό τα αρχεία σας να χαθούν για πάντα.

Δεν κλείνετε αμέσως τον υπολογιστή σας μετά την απώλεια δεδομένων

Αν συμβεί κάτι είτε στο λειτουργικό είτε στο hardware και χάσετε τα αρχεία σας, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε είναι να κλείσετε κατευθείαν τον υπολογιστή και να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό στην ανάκτηση αρχείων. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι τα αρχεία, ακόμα και αν φαίνεται ότι έχουν χαθεί ή καταστραφεί, παραμένουν σε φυσικό επίπεδο στο σκληρό δίσκο. Πολύ μεγάλης σημασίας είναι να μην επανεγγραφούν από πάνω άλλα αρχεία, διότι τότε η επαναφορά τους δεν θα είναι εφικτή. Αν αφήσετε τον υπολογιστή να λειτουργεί, οι διεργασίες που τρέχουν από πίσω ενδέχεται να εξαφανίσουν για πάντα τα απωλεσθέντα αρχεία σας. Επομένως, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να τερματίσετε κατευθείαν τη λειτουργία του υπολογιστή με το να τον βγάλετε από την πρίζα ή να πατήσετε του κουμπί power, χωρίς να κάνετε κανονικά shut down.