Ανάκτηση Δεδομένων από εξωτερικό δίσκο SSD

 

Οι εξωτερικοί δίσκοι SSD αποτελούν πλέον μια συχνή επιλογή για την αποθήκευση των δεδομένων μας. Η επιλογή αυτή θεωρείται σήμερα αρκετά πιο ασφαλής σε σχέση με παλιότερα. Στο πέρασμα των ετών η αξιοπιστία των SSD έχει αυξηθεί σημαντικά, ακόμη και έτσι όμως, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις αστοχίας που μπορούν να «κοστίσουν» τα δεδομένα μας.

Η πιο συνηθισμένη περίπτωση αστοχίας είναι ο εξωτερικός σκληρός δίσκος που περιέχει πολύτιμο περιεχόμενο, να μην αναγνωρίζεται. Σε αυτή την περίπτωση η ανάκτηση δεδομένων από τον SSD είναι επιβεβλημένη.  Το πρώτο βήμα στη διαδικασία ανάκτησης είναι να αφαιρέσουμε τον σκληρό δίσκο από το εξωτερικό κουτί του και να προσπαθήσουμε να τον συνδέσουμε σε ένα αντίστοιχο κουτί προκειμένου να εκμηδενίσουμε την πιθανότητα να είναι προβληματικό το USB. Εάν με αυτόν τον τρόπο ο δίσκος λειτουργήσει, τότε είμαστε στην ευχάριστη θέση να πάρουμε εύκολα ένα backup των δεδομένων μας.

Εάν τώρα ο SSD δεν αναγνωριστεί και συνεχίσει να παρουσιάζει την ίδια εικόνα, τότε θα πρέπει να ελεγχθεί από έναν καταρτισμένο τεχνικός στην ανάκτηση δεδομένων.

Για να μπορέσουν να ανακτηθούν τα αρχεία θα πρέπει για αρχή ο δίσκος να μπει σε safe mode.

 

Στη συνέχεια θα πρέπει να φορτωθεί ένα ειδικό λογισμικό το οποίο θα παρακάμψει τα προβληματικά κομμάτια του δίσκου για να μπορέσει ο δίσκος να κάνει μια υποτυπώδη εκκίνηση. Στο τελευταίο κομμάτι θα πρέπει να δημιουργηθεί ξανά ο translator για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε τα αρχεία.

Όπως βλέπετε στο ακόλουθο βίντεο, η ανάκτηση των δεδομένων ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία διότι τα ολοκληρωμένα που γράφονται τα δεδομένα δεν είχαν πρόβλημα.

 

 

Η εταιρεία ανάκτησης δεδομένων Datalabs αναλαμβάνει να σας κατατοπίσει σχετικά με το τι έχετε να αντιμετωπίσετε και τι προσδοκίες μπορείτε να έχετε για την επιτυχία της ανάκτησης των αρχείων σας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.
Δείτε επίσης τις τιμές για ανάκτηση δεδομένων.