Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της Datalabs έχει έρθει αντιμέτωπο με πολλές ακραίες και ασυνήθιστες περιπτώσεις βλαβών σε αποθηκευτικά μέσα που απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις ώστε να γίνει εφικτή η ανάκτηση δεδομένων.

Πυρκαγιά, πλημμύρα, διακοπές ρεύματος, αυξομειώσεις τάσης, πτώσεις και αστοχίες υλικού αποτελούν τις βασικές αιτίες που προκαλούν την απώλεια δεδομένων και οι οποίες απαιτούν διαφορετικούς χειρισμούς κάθε φορά, από τους πεπειραμένους τεχνικούς της εταιρίας.

Διαβάστε παρακάτω μερικά από τα πιο δύσκολα cases στα οποία η Datalabs έχει ανταποκριθεί με επιτυχία.

Μια από αυτές τις υποθέσεις, αφορούσε ένα RAID 5 με τέσσερις σκληρούς δίσκους SCSI και λειτουργικό σύστημα LINUX, γνωστής εταιρίας πετρελαιοειδών το οποίο μετά από διακοπή ρεύματος ο RAID Controller κάηκε με αποτέλεσμα την απώλεια του ΑRRAY. Από τους τέσσερις σκληρούς δίσκους, οι δύο παρουσίασαν πρόβλημα στις κεφαλές τους με αποτέλεσμα την αδυναμία εκκίνησής τους. Ο ένας εξ αυτών ήταν μη ανακτήσιμος ωστόσο καθώς σε ένα RAID 5 τα δεδομένα μπορούν να ανακτηθούν χωρίς την ύπαρξη όλων των δίσκων, τα δεδομένα ανακτήθηκαν στο 100%, χωρίς καμιά απολύτως απώλεια.